Katalog dóbr osobistych

W jednym z poprzednich artykułów napisałem, że katalog dóbr osobistych jest katalogiem otwartym i stale w miarę potrzeby dodawane są do niego w ramach orzecznictwa sądowego nowe dobra osobiste bez konieczności zmiany ustaw. Jest to bardzo ważna cecha, dzięki której sądy mają możliwość swobodnego orzekania o naruszeniu dóbr osobistych zgodnie z zasadami słuszności i interesem […]

Dobra osobiste – pojęcie/definicja

Witam Państwa na blogu poświęconym dobrom osobistym, ich ochronie oraz dochodzeniu roszczeń należnych z tytułu naruszenia dóbr osobistych przez osoby trzecie. W moim pierwszym artykule postaram się wyjaśnić czym są dobra osobiste, jakie są ich najważniejsze cechy oraz jakie wynikają z nich uprawnienia dla każdego z nas. Zacznę od tego, że w polskim prawie nie […]