Nazwisko i pseudonim – dobro osobiste

Zgodnie z definicjami jakie można znaleźć w słowniku języka polskiego nazwisko to nazwa rodowa, wspólne dla całej rodziny miano, które dzieci zazwyczaj otrzymują po ojcu, a żona po mężu. Pseudonim natomiast to imię zmyślone, przybrane, które jest używane zamiast własnego przez pisarzy, malarzy, muzyków, czy wszelkiego innego rodzaju twórców, artystów, celebrytów lub działaczy i członków […]

Cześć – dobro osobiste

Cześć należy rozumieć jako dobre imię, szacunek czy godność osobistą. Jest to najczęściej naruszane dobro osobiste, szczególnie w ramach materiałów prasowych, radiowych oraz telewizyjnych, ale również w Internecie czy mediach społecznościowych. Pomimo faktu, iż cześć jest chroniona w ramach przepisów kodeksu karnego takich jak np. art. 212 – zniesławienie, czy art. 216 – zniewaga, to […]

Tajemnica korespondencji – dobro osobiste

Tajemnica korespondencji to kolejne dobro osobiste, które poza wymienieniem w katalogu dóbr osobistych zawartych w art. 23 kodeksu cywilnego, jest uregulowane dodatkowo w Konstytucji RP oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z treścią art. 49 Konstytucji RP „Zapewnia się wolność i tajemnicę komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych […]

Nietykalność mieszkania – dobro osobiste

Nietykalność mieszkania wydaje się być najprostszym do opisania i zrozumienia dobrem osobistym spośród wszystkich dóbr osobistych wymienionych katalogu z art. 23 kodeksu cywilnego. Jak sama nazwa wskazuje istotą tego dobra osobistego jest zapewnienie ochrony miru domowego, spokoju i bezpieczeństwa w ramach własnej nieruchomości. W praktyce jednak na podstawie orzecznictwa sądowego nietykalność mieszkania uzyskała znacznie szersze […]

Zdrowie – dobro osobiste

Zdrowie jest pierwszym dobrem osobistym wymienionym w katalogu dóbr osobistych znajdującym się w art. 23 kodeksu cywilnego. Wynika to z tego, że zdrowie nie tylko jako dobro osobiste jest powszechnie uznawane za najważniejsze dla człowieka. Dlatego też jego ochrona jest szczególnie ważna. Próbując zdefiniować czym jest zdrowie można posłużyć się definicją ze słownika języka polskiego […]

Wolność – dobro osobiste

Wolność jest drugim po zdrowiu dobrem osobistym wymienionym w katalogu dóbr osobistych znajdującym się w art. 23 kodeksu cywilnego. Wynika to z tego, że podobnie jak zdrowie jest powszechnie uznawane za bardzo ważne dobro osobiste przysługujące każdemu człowiekowi. Wolność można zdefiniować jako możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą i przekonaniami czy możliwość nieskrępowanego działania. […]

Cześć – dobro osobiste

Wolność jest drugim po zdrowiu dobrem osobistym wymienionym w katalogu dóbr osobistych znajdującym się w art. 23 kodeksu cywilnego. Wynika to z tego, że podobnie jak zdrowie jest powszechnie uznawane za bardzo ważne dobro osobiste przysługujące każdemu człowiekowi. Wolność można zdefiniować jako możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą i przekonaniami czy możliwość nieskrępowanego działania. […]

Katalog dóbr osobistych

W jednym z poprzednich artykułów napisałem, że katalog dóbr osobistych jest katalogiem otwartym i stale w miarę potrzeby dodawane są do niego w ramach orzecznictwa sądowego nowe dobra osobiste bez konieczności zmiany ustaw. Jest to bardzo ważna cecha, dzięki której sądy mają możliwość swobodnego orzekania o naruszeniu dóbr osobistych zgodnie z zasadami słuszności i interesem […]