Najważniejsze przepisy prawa dotyczące dóbr osobistych

W poprzednim artykule opisałem czym są dobra osobiste, jakie są ich najważniejsze cechy i jakie praktyczne znaczenie ma dla każdego z nas instytucja dóbr osobistych. Tym razem wskażę najważniejsze przepisy prawa, które dotyczą dóbr osobistych. Jest to o tyle ważne, gdyż dobra osobiste są instytucją regulowaną przez wiele różnych ustaw i aktów prawnych, a przede […]

Dobra osobiste – pojęcie/definicja

Witam Państwa na blogu poświęconym dobrom osobistym, ich ochronie oraz dochodzeniu roszczeń należnych z tytułu naruszenia dóbr osobistych przez osoby trzecie. W moim pierwszym artykule postaram się wyjaśnić czym są dobra osobiste, jakie są ich najważniejsze cechy oraz jakie wynikają z nich uprawnienia dla każdego z nas. Zacznę od tego, że w polskim prawie nie […]